KONTAKT

hair flair by nana

Bissenkamp 3
44135 Dortmund

Tel 0231 226 977 8
Mobil 0171 998 35 62
Email info@hairflair-nana.de

Öffnungszeiten
Mo. - Fr. 10.00 - 19.00 Uhr
Sa. 10.00 - 18.00 Uhr

Kontakt

KONTAKT

hair flair by nana

Bissenkamp 3
44135 Dortmund

Tel 0231 226 977 8
Mobil 0171 998 35 62
Email info@hairflair-nana.de

Öffnungszeiten
Mo. - Fr. 10.00 - 19.00 Uhr
Sa. 10.00 - 18.00 Uhr